Våre lokaler ligger ved E6 og er første bygg ved innkjøringen til Mo Industripark.
Inventum RTD har lokaler i 1. etasje. Adresse: Rundingen 8626 Mo i Rana


Bildet viser Mo Industripark øverst til høyre
Mo Sentrum nedtonet i venstre bildekant.
Nederst til høyre rundkjøringen i Mobekken
Øverst til venstre rundkjøringen på Skansen
Trykk her for å se nærmere på Rundingen

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.